Bankéři FEDu se po několika letech sešli face to face

Vedení americké centrální banky se sešlo face to face po několika letech telekonferencí. Ustoupená pandemie covidu tak po dlouhé době umožnila bankéřům osobní setkání. Výstupem z každé takové schůze je zápis z jednání. Tento zápis je vždy napjatě očekáván investory a má velký dopad na finanční trhy.

Hlavními zprávami ovlivňujícími i výkupní cenu zlata bylo:
1. ekonomický výhled je stále velice nejistý, investoři budou čelit velkým rizikům plynoucím především z nepředvídatelného vývoje díky pokračující válce na Ukrajině.
2. Inflace neustupeje, zůstává příliš velká a zcela kriticky ovlivňuje celou ekonomiku, FED bude pokračovat ve využívání všech dostupných nástrojů k jejímu snižování. Je klíčové dostat inflaci pod kontrolu tak, aby se pracovní trh mohl vrátit zpět ke stabilitě a růstu
 
Tyto dva klíčové závěry ze schůze bankéřů znějí správně a logicky. Ostatně kdo jiný než centrální bankéři má vědět jak krotit inflaci?

Investoři jsou ale na pochybách. Otázka zní - mohou akce centrální banky - zvyšování sazeb neboli zvyšování ceny peněz porazit válku, rozbité dodavatelské řetězce nebo extrémně drahé energie? Odpověď nezná nikdo. Moderní dějiny světa neznají podobnou situaci ve které všichni díky vrahovi Putinovi jsme. Až budoucnost ukáže jak moc silný má vliv centrální banka na investory a finanční toky v rozvráceném světě ve válečných časech.

Zajímavostí je jak čekání na publikaci zápisu z bankéřské schůze ovlivní aktuální ceny zlata. Popis této situace s grafickým zobrazením najdete na našem facebooku. /https://www.facebook.com/profihotovost.cz/ 
Prosím navštivte nás.

zdroj kitco.com analýye vykup zlata praha , zastavarna praha
zpracoval jiri.bohuslav@profihotovost.cz


 

 


Zpět na výpis článků