Cena zlata je mezi dvěma mlýnskými kameny

Cena zlata se pohybuje v rozmezí 1750 $ - 1850 $ za unci a již delší dobu nevykazuje žádný potenciál k výraznějšímu pohybu at směrem vzhůru ci naopak. Co drží cenu zlata v tomto inetrvalu a neumožní ji další výrazný růst?
Na jednu stranu působí typická výrazná prorůstová síla - nová mutace koronaviru Omicron, kdy rostou obavy z dopadu této agresivní variatny viru. Invesoři by měli v obavách o vývoj ekonomik poznamenaný budocími lockdowny využívat funkci zlata - bezpečného přístavu pro invetice. Popsaná situace je naprosto typickým případem kdy lze očekávat velké nákupy zlata a s tím spojený růst ceny zlata.
Nebyl by to ovšem svět dnešních dnů kdyby tyto jednoduché předpokady růstu nebyly narušeny tlakem působícím opačným směrem. V tmto případě opět promluvá do hry americká centrální banka - FED, kdy její představitelé opatrně naznačují že rostoucí ceny a inflace donutí bankéře k rychlejším akcím na podporu dolaru, tedy zvýšení úrokových sazeb. A vyšší úrokové sazby vždy znamenají silnější dolar, což vždy s sebou nese pokles ceny zlata.
Jak vidno tyto dvě síly se víceméně neutralizují a cena zlata nevykazuje žádný setrvalý pohyb nahoru nebo dolů. Z minulosti ovšem víme že pokud působí bez protiváhy vždy znamenají velké změny v ceně zlata.

zdroj: ktico,com, bloomberg, com analyzy vykup-zlata-praha.cz
zpracoval jiri.bohuslav@profihotovost.cz
 
Zpět na výpis článků