Jaká je „férová“ cena zlata?

Za poslední tři roky se cena jedné trojské unce ryzího zlata obchodovala na burze v rozpětí 1.100 – 1.300 USD. V tomto pásmu se tedy cena zlata za unci pohybuje dlouhodobě, přestože jsme svědky poměrně častých a překvapivých turbulencí a výkyvů tím, či oním směrem.

Německá Deutche Bank si přesto, anebo právě proto položila otázku, jaká by měla být ta „správná“ – férová cena zlata. Jde o to, zda se zlato dlouhodobě obchoduje za cenu vyšší, či nižší, než odpovídá jeho skutečné hodnotě.  
Otázka je však trochu matoucí, protože cenu zlata určuje burza, tedy denní aktuální poměr mezi poptávkou po zlatě a jeho nabídkou. Správná a férová cena je tedy právě ta burzovní – žádná jiná ani být nemůže.

Němeční bankéři se přesto pomocí složitých výpočtů pokusili vypočítat, jaká by měla být „skutečná“ cena zlata a vyšla jim částka 1.015 USD za trojskou unci ryzího zlata.

Není podstatné, jaká přesně byla metodika výpočtu, a zda byla nastavena správně. Zdá se spíše, že zlato je někdy nahlíženo jako nemoderní a neperspektivní investiční nástroj. Nemusí tomu tak ovšem nutně být i ve skutečnosti.
Zlato ukázalo, že má na investičních trzích potenciál a stále ještě je silně vnímáno jako dobrý a hlavně bezpečný způsob, jak investovat část investic. Navíc, zatímco u starého dobrého „Západu“ zájem o zlato stagnuje, či dokonce mírně slábne, u dvou obřích ekonomik s velkým potenciálem růstu- v Číně a v Indii zájem o zlato naopak prudce roste.
„Férovou“ cenu zlata tedy bude nadále určovat především burza. Z tohoto pohledu ovšem nečeká zlato nijak špatná budoucnost. Pokud poroste zájem o zlato, zejména z lidnaté Asie, měla by cena zlata nadále spíše růst.

Zdroj: Roklen24, Profihotovost 

Zpět na výpis článků