Zlato jako kov i jistota

Zlato se obchoduje po celém světě zejména ze dvou základních důvodů.

Zaprvé je zlato obchodováno jako unikátní a vzácný kov, který je užíván ve zlatnictví, šperkařství a v menší míře i elektrotechnickém a zdravotním průmyslu. Zadruhé je zlato obchodováno jako jistota – jako komodita, do které lze s určitou mírou jistoty investovat své peníze a zabránit tak jejich případnému znehodnocení. Právě poměr nabídky a aktuální poptávky investičního zlata určuje jeho tržní cenu.

Hodnota zlata je poměrně nestálá veličina a v historii již mnohokrát výrazně propadla, zrovna tak, jako mnohokrát vystřelila směrem vzhůru. Periody, kdy se hodnotě zlata daří a kdy naopak ne, jsou přitom různě dlouhé a závisí na mnoha vnějších faktorech.

Přes všechnu nepředvídatelnost a různě dlouhá období růstu, ale i recese, si zlato stále drží pozici bezpečné komodity („bezpečného přístavu“) do které je dobré investovat v dobách nejistých či vyloženě špatných.

Pro mnoho investorů a obchodníků (a není přitom rozhodující, jak velcí jsou), je zkrátka stále žádoucí a důležité mít část svých investic uloženu právě ve zlatě. Hodnota zlata se přitom bude nadále měnit s tím, jaké poměry a nálada budou panovat na stále globálnější a propojenější světové ekonomice. Pokud bude na trhu trvat jistá míra skepse a nedůvěry, bude se zlatu s největší mírou pravděpodobnosti dařit dobře …

Dnešní cena jedné trojské unce ryzího zlata je na úrovni 1.222 USD, respektive 1.138 Euro.

Zdroj: Profihotovost   
Zpět na výpis článků