Punc nebo také puncovní značka

Co je to punc? – jinak také puncovní značka je oficiální označení, které garantuje ryzost zlata. Všechny zlaté šperky prodávané na území ČR s hmotností větší než 0,5g musí být ze zákona označeny puncovní značkou, která jednoznačně deklaruje ryzost zlata. Pokud není šperk označen puncovní značkou, je ryzost zlata neprůkazná a musí se dále zjišťovat (například spektrografickou či chemickou analýzou). Zákazníci kupující zlaté šperky by proto vždy měli od svého prodejce vyžadovat ukázání puncovní značky na šperku. Seznam platných puncovních značek je lehce dostupný na internetu.