Zlatý standard

Zlatý standard - (anglicky Gold standard) byl zjednodušeně řečeno systém (ekonomický pojem), kdy hodnota dané státní měny – tedy tištěných peněz a bankovek byla vztahována k hodnotě fyzicky drženého zlata. Tento systém byl prakticky opuštěn / zrušen po první světové válce.