Puncovní značky zlata

Státní puncovní značkou označuje Puncovní úřad takové drahé kovy, které prošly kontrolou ryzosti. České puncy vyjadřují také údaj o použitém kovu a období, kdy byl punc vyražen. Puncovní značky se užívají pro zlaté, stříbrné a platinové zboží vyrobené v Česku i zahraničí (pokud se zajímáte o výkup zlata je výhodné je znát).

Uznání zahraničních puncovních značek

Po vstupu České republiky do EU byly uznány také puncy některých členských států unie, a to Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Puncy nebyly však uznány jen na základě členství v EU, ale také díky tomu, že jejich puncovní systém vyhovuje našemu puncovnímu zákonu.

Konvenční puncovní značky

Kromě uznávaných punců z členských zemí EU existuje také tzv. Konvence – Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů, což znamená, že členské země mohou pro vývoz do členských zemí použít u zboží své „konvenční značky“, které jsou v zemích uznávané a platné. Členy konvence však mohou být jak členské státy EU, tak státy „mimounijní“.

Seznam puncovnich znacek vyrobcu zlata

Puncovní značky

Ostatní zboží vyrobené a dovezené z jiných než členských zemí musí vždy projít kontrolou u Puncovního úřadu a bude označeno českým puncem. K puncovní kontrole se však nemusí předkládat dovezené zboží, které má podlimitní hmotnost, což je do 0,5 g/ks u zlata a do 3 g/ks u stříbra.

V případě, že si v zahraničí koupíte zlatý šperk, neznamená to, že jste povinni šperk předložit ke kontrole puncovnímu úřadu. Učiňte tak tehdy, máte-li pochyby o jeho pravosti.

Na obrázku si můžete prohlédnout puncovní značky a ryzostní čísla, tj. ryzost zlata.