Zlato bude pro investory stále atraktivnější …

Cena zlata od počátku roku roste, i když poměrně proměnlivým tempem a s občasnými propady. Trend je ale evidentní – cena zlata po letech půstu nabývá na hodnotě. Na růstu ceny zlata se podílí mnoho faktorů. Ten nejdůležitější je zároveň nejméně patrný – alespoň na první pohled…

Faktory působící na vývoj ceny zlata


Je jím plíživá, ale stále více zřejmá obava z další velké ekonomické recese, ne-li rovnou krize. Stále více se ozývají hlasy mnohých expertů, že stav některých velkých ekonomik je tristní a v podstatě horší, než byl před vypuknutím krize v roce 2008. Obava, že trhy (a to zejména ten akciový) se mohou brzy zhroutit, žene mnohé investory do méně výnosných, ale také méně rizikových investic, jako je například nákup zlata.

Investice do zlata je bezpečná


Držení zlata nenese žádné zhodnocení ve formě úroků, ale to dnes ostatně nenese téměř vůbec ani držení peněz. Investice do zlata je bezpečná hned z několika důvodů. Jedním z těch hlavních je to, že po zrušení tzv „zlatého standardu“ nejsou dnes tištěné bankovky (peníze) vázány na zlato a jejich hodnota je tedy ve skutečnosti pouze hodnotou potištěného papíru. Na rozdíl od zlata, jehož množství je limitní, může být množství bankovek kolujících v oběhu v podstatě neomezené, respektive omezené pouze rychlostí rotaček na jejich tisk.

Cena zlata tedy zdá se dlouhodobě spíše poroste. Jak rychle a kam až, nikdo neví. Jisté jen jedno, pokud bude na trzích panovat nejistota a obava z dalšího vývoje, zlato bude pro investory vždy atraktivní.
 
Zdroj: Goldprice, Profihotovost 
Zpět na výpis článků