Jak vzniká zlato

Vznik zlata je spojen s explozí supernov a s kolizí neutronových hvězd. Při těchto kosmických procesech vzniká dostatečné množství energie k tomu, aby se protony a neutrony sloučily do podoby těžkého atomu zlata.

Výskyt zlata v přírodě

V přírodě se vyskytuje ryzí zlato nebo ve slitině se stříbrem. V zemské kůře je velmi vzácným prvkem. V mořské vodě je jeho výskyt ještě nižší, přesto však ne zcela zanedbatelný.

V horninách se zlato vyskytuje jako krychlový nerost, který tvoří plíšky a zrna. Ta jsou uzavřená nejčastěji v křemenné výplni žil. Krystaly jsou často mikroskopicky rozptýleny v šedém žilném křemeni. Po rozrušení žil putují do náplavů, odkud se rýžují. V historii bylo rýžování jednou z hlavních metod získávání zlata z přírody. V současné době jsou však již rýžovatelná ložiska většinou vyčerpána. Dnes se kov z horniny získává především hydrometalurgicky. Tento postup je však rizikovým procesem z ekologického hlediska, zejména kvůli nasazení kyanidových roztoků, které představují riziko v případě, že by došlo k havárii.

Světová produkce

Nejbohatšími světovými nalezišti jsou oblasti v jižní Africe, v Austrálii a na Uralu, dále na Sibiři a v Kanadě, kde se vyskytují valouny zlata – až kilogramové nugety.

Za rok 2013 bylo vytěženo 420 tun zlata v Číně, 255 tun v Austrálii, 227 tun v USA. Dále Rusko (220 tun), Peru (150 tun), JAR (145 tun), Kanada (120 tun), Mexiko (100 tun), Uzbekistán (93 tun), Ghana (85 tun zlata). Nejvíce zlata vlastní Spojené státy americké, a to celkem 261 498 926 trojských uncí, což je přes 8 000 tun.

Do roku 2014 bylo v celém světě vytěženo zhruba 175 tisíc tun zlata, což je krychle přibližně o hraně 21 metrů).

O tom, jak vzniká barevné zlato, se dočtete v článku, který se zmiňuje o různých slitinách zlata a dalších látek. Tento drahý kov se produkuje v různých ryzostech.

Výskyt zlata v Česku

Zlatonosné žíly se vyskytují ve středních Čechách (Jílové u Prahy, Veselý kopec u Mokrska, Roudný, Rožmitál), dále ve Zlatých Horách v Jeseníkách a v okolí Kašperských hor.

Zlato se využívá zejména k výrobě šperků a v zubním lékařství. Po staletí sloužilo jako platidlo. Díky vodivosti a odolnosti vůči vlivům prostředí se hojně využívá v počítačovém průmyslu. Nyní je zlato také skvělou investicí, protože tento vzácný kov si po léta uchovává svou hodnotu a nepodléhá inflaci.